Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

770/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

51/2008/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

07/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

55/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

TCXDVN104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

TCXDVN104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

TCXDVN 326 : 2004 "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu"

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 326 : 2004 CỌC KHOAN NHỒI - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

143/2007/NĐ-CP

Nghị định Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

71/2006/NĐ-CP

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

38/2006/QĐ-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

39/2006/QĐ-BGTVT

Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 231
Tất cả: 1512911
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net