Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

Chỉ thị số : 05/2007/CT-TTg - tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Chỉ thị số : 05/2007/CT-TTg - tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

Thông tư : 04/2007/TT-BGTVT - hướng dẫn hoạt động Thanh Tra GTVT

Thông tư : 04/2007/TT-BGTVT - hướng dẫn hoạt động Thanh Tra GTVT

Nghị định số :: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số :: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số :: 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số : 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chỉ thị số :05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Chỉ thị số :05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Thông tư số: 02/2008/TT-BGTVT ngày 04 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng GTVT Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

Thông tư số: 02/2008/TT-BGTVT ngày 04 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng GTVT Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

25/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 25/2004/QĐ-BGTVT - ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

15/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 15/2005/QĐ-BGTVT- ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ .

62/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/ 12/ 2007 Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 225
Tất cả: 1512905
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net