Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

128/2008/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

07 /2008/TT-BTTTT

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

3964/QĐ-BGTVT

Quyết định Về việc ban hành Quy định phối hợp công tác giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải và các Cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án

1744 /2008/QĐ-BKH

Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

25/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008

14/2008/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải

27 /2005/QĐ - BGTVT

Quyết định Về quản lý đường thủy nội địa

27/2004/QĐ-BGTVT

Ban hành quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa

20 /2005/QĐ-BGTVT

Quyết định Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa

19/2005/QĐ-BGTVT

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 292
Tất cả: 2604553
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com