Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

03/2006/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 35/2005/NĐ-CP của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

01/2006/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

12/2008/TTLT-BGTVT-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

07/2008/NĐ-CP

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

03/2008/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 03/2008/nđ-cp ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2007/nđ-cp ngày 13 tháng 06 năm 2007 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

06/2007/TTLT-BGTVT-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp,dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải

22/2008/QH12

Luật cán bộ, công chức

153/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

31/2008/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

07/2008/TT-BNV

THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2008/TT-BNV NGÀY 04 THÁNG 09 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 203
Tất cả: 1512883
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net