Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

38/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 38/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 39/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 39/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 36/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 36/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Quyết định số : 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Quyết định số : 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định số : 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định số : 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định số : 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Quyết định số : 93/2007/QĐ-TTg - ngày 22/6/ 2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Quyết định số : 93/2007/QĐ-TTg - ngày 22/6/ 2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Chỉ thị số : 32/2006/CT-TTg - Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết ciông việc của người dân, DN

Chỉ thị số : 32/2006/CT-TTg - Một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết ciông việc của người dân, DN

Chỉ thị số : 10/2006/CT-TTg - v/v giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan HCNN

Chỉ thị số : 10/2006/CT-TTg - v/v giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan HCNN

Quyết định số: 30/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007 - 2010

Quyết định số: 30/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007 - 2010

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 212
Tất cả: 1512892
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net