Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN PHÁP QUY - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY

51/2008/QĐ-BTC

Quyêt định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

32/2008/QĐ-BTC

Quyết định Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

23/2008/TT-BCA

thông tư của bộ công an số 23/2008/tt-bca-c11 ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 146/2007/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

22/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải.

28/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012.

169/2008/QĐ-TTg

Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

107/2008/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

128/2008/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

07 /2008/TT-BTTTT

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

3964/QĐ-BGTVT

Quyết định Về việc ban hành Quy định phối hợp công tác giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải và các Cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 189
Tất cả: 1512869
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net