Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY - VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

08/2009/TT-BTC

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009

02/2008/QĐ-BNV

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

141/2008/QĐ-TTg

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

28/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012.

169/2008/QĐ-TTg

Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

166/2007/NĐ-CP

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung

121/2006/NĐ-CP

Nghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

136/2004/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải

02/2007/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

03/2007/QĐ-BNV

Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

14/2006/QĐ-BNV

Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

10/2006/QĐ-BNV

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 |

Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 497
Tất cả: 4405520
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com