Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY - VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

31/2008/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước

07/2008/TT-BNV

THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 07/2008/TT-BNV NGÀY 04 THÁNG 09 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

770/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

51/2008/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

143/2007/NĐ-CP

Nghị định Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

30/2007/QĐ-TTg

Quyết định số: 30/QĐ-TTg - Phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007 - 2010

13/2008/NĐ-CP

Nghị định số :: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14/2008/NĐ-CP

Nghị định số : 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

51/2008/NĐ-CP

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

08/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 08 /2005/QĐ-BGTVT- ban hành "Quy định về bến xe ô tô khách"

34/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 34/2006/QĐ-BGTVT- ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

05/2007/QĐ.BGTVT

Quyết định số : 05/2007/QĐ.BGTVT- ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 90
Tất cả: 1219862
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net