Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
VĂN BẢN CỦA BỘ - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY - VĂN BẢN CỦA BỘ

31/2004/QĐ-BGTVT

Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa".

30/2004/QĐ-BGTVT

Quy định này quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu trên phương tiện thủy nội địa.

09/2003/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông

29/2005/NĐ-CP

Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

03/2008/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 03/2008/nđ-cp ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2007/nđ-cp ngày 13 tháng 06 năm 2007 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

71/2006/NĐ-CP

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

38/2006/QĐ-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

39/2006/QĐ-BGTVT

Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

36/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

56/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

04/2007/TT-BGTVT

Thông tư : 04/2007/TT-BGTVT - hướng dẫn hoạt động Thanh Tra GTVT

02/2008/TT-BGTVT

Thông tư số: 02/2008/TT-BGTVT ngày 04 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng GTVT Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 |

Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 208
Tất cả: 1315002
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net