Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
VĂN BẢN PHÁP QUY - CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN

27 /2005/QĐ - BGTVT

Quyết định Về quản lý đường thủy nội địa

27/2004/QĐ-BGTVT

Ban hành quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa

20 /2005/QĐ-BGTVT

Quyết định Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa

19/2005/QĐ-BGTVT

Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

18/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo,thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

10 /2007/TT-BGTVT

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

07/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

55/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

05/2008/CT-TTg

Chỉ thị số :05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

09/2005/NĐ-CP

Nghị đĩnh số : 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa

156/2007/NĐ-CP

Nghị đĩnh số : 156/2007/NĐ-CP ngày 19/10/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP

27/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định số : 27/2005/QĐ-BGTVT - về quản lý đường thuỷ nội địa

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 |

Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 764
Tất cả: 4387902
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com