Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV
GIỚI THIỆU CHUNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TIỀM LỰC KHOA HỌC
 

5.1. Chức năng:

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc  Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vầ sản xuất kinh doanh về cây trồng, hệ thống nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

5.2. Nhiệm vụ:

 1. Trình Viện KH Nông nghiệp Việt Nam chiến lược, quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án khoa học, công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và triển khai tại vùng Bắc Trung Bộ, cụ thể:

a- Chọn tạo các giống cây trồng; lưu giữ, nhân giống tác giả và giống siêu nguyên chủng cây trồng nông nghiệp của Vùng;

b- Đất, phân bón, vật tư nông nghiệp và dinh dưỡng cây trồng của Vùng;

c- Sinh lý, sinh hoá, sinh trưởng và phát triển cây trồng nông nghiệp; quy trình và kỹ thuật canh tác cây trồng nông nghiệp của Vùng;

d- Bảo vệ thực vật, quy luật phát sinh, phát triển dịch hại và các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng nông nghiệp và cây trồng khác của Vùng;

đ- Bảo quản, chế biến nông sản; chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm trồng trọt của Vùng;

e- Kinh tế, hệ thống nông nghiệp và nông, lâm, thuỷ sản kết hợp của Vùng;

g- Môi trường nông nghiệp, nông thôn và biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt của Vùng;

h- Ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp; cây trồng biến đổi gen và các sản phẩm cây trồng biến đổi gen; an toàn và đa dạng sinh học nông nghiệp phát triển Vùng;

i- Khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Vùng;

k- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá, phân tích, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện. Thu thập, lưu giữ. Đánh giá, bảo tồn, bảo tàng và khai thác các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, côn trùng, nấm ăn, nấm dược liệu, vi sinh vật nông nghiệp của Vùng.

 1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phát triển cây chủ lực của vùng Bắc Trung Bộ.
 2. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp Nhà nước theo phân công của VAAS hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thẩm tra hoặc tham gia thẩm tra về công nghệ, kinh tế, kỹ thuật các dự án trọng điểm cấp nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện ở vùng Bắc Trung Bộ.
 4. Thực hiện chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu của Viện và khuyến nông ở vùng Bắc Trung Bộ.
 5. Thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV và chất lượng nông sản tại vùng Bắc Trung Bộ khi đảm bảo điều kiện về năng lực, trang thiết bị và các điều kiện khác theo quy định pháp luật.
 6. Tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác chuyên gia thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và pháp luật.
 8. Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện tư vấn thẩm định các chương trình, dự án về nông nghiệp, tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với năng lực của đơn vị và đảm bảo các điều kiện theo quy định; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ spwr ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.
 10. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 11. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế- kỹ thuật nông nghiệp tại vùng theo quy định của pháp luật; tham gia thực hiện dự trữ giống và vật tư nông nghiệp quốc gia theo phân công của VAAS, của Bộ NN&PTNT và quy định pháp luật.
 12. Xuất bản các ấn phẩm, thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng của Viện theo quy định của pháp luật.
 13. Đề xuất việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác, học tập trình VAAS quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ NN&PTNT.
 14. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ NN&PTNT và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.


Các bài mới:

Tạo tín chỉ Carbon trong sản xuất lúa cho vùng Bắc Trung Bộ (13/5/2024)
CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (08/3/2024)
Đánh giá hoàn thiện quy trình sản xuất cam Nam Đông thời kì kinh doanh và kiến thiết cơ bản theo tiêu chuẩn VietGAP (28/02/2024)
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 (30/1/2024)
Diễn đàn Nông nghiệp “Sản xuất, thâm canh cây ăn quả có múi an toàn dịch bệnh” (30/11/2023)
Hội thảo mô hình sản xuất thâm canh giống sắn mới STB1 (29/11/2023)
Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/2023)
Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 729
Tất cả: 4387867
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com