Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY
KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Bản in Lần xem : 4090

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY
Tin đăng ngày: 17/12/2012

I

Đề tài cấp Bộ (12)

1

Đề tài :   Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày năng suất cao chống chịu sâu bệnh hại cho vùng Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm đề tài :  ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2016

2

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống mía năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với đất gò đồi ở miền Trung và Tây Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài : PGS. TS Phạm Văn Chương

Năm bắt đầu : 2010

Năm kết thúc: 2014

3

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang và sắn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm đề tài : ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2015

4

Đề tài: Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày, năng suất cao và chống chịu sâu bệnh hại chính cho vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Văn Chương

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

5

Đề tài: Nghiên cứu, tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm phát triển sản xuất khoai lang cho vùng BTB

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hùng Cương

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2010

6

Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số cây trồng chính (lúa, lạc, đậu xanh và sắn) có năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng BTB

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Văn Chương

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

7

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật canh tác lúa chịu hạn để phục vụ sản xuất lúa gạo ở 2 huyện Đak rông và Hướng Hóa – Quảng Trị

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Hảo

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

8

Đề tài ADB: Nghiên cứu phát triển các giống lúa năng suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Con Cuông tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

9

Đề tài ADB: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cà phê chè đạt năng suất cao, phẩm chất tốt có hiệu quả và bền vững trên đất đồi núi Phủ Quỳ – Nghệ An

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Hùng

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

 

10

Đề tài ADB: Nghiên cứu, các biện pháp kỹ thuật  thích hợp cho cây trồng xen đối vườn cao su  kiến thiết cơ bản tại các vùng đồi núi Nghĩa Đàn - Nghệ An và Như Xuân - Thanh Hoá

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thịnh

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

11

Đề tài ADB: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển  giống lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Nhân Ái

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

12

Đề tài ADB: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ nhằm phục hồi đất thoái hoá trên các vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp trên một số loại đất ở Bắc Trung bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Phường

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

II

Đề tài cấp cơ sở (28)

1

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo bộ giống lúa năng suất, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn cho vùng sinh thái Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

2

Đề tài: Nghiên cứu phát triển mở rộng sản xuất một số loại hoa chủ lực phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở vùng BTB

Chù nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

 

3

Đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân nhanh và kỹ thuật thâm canh giống quýt PQ1 tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

 

4

Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp KHCN khai thác có hiệu quả đất cát ven biển BTB

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Đức Thắng

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2009

5

Đề tài: Nghiên cứu tính thích ứng của một số loại rau ở vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

6

Đề tài: Nghiên cứu tính thích ứng của đậu tương hè ở vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Thanh

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

7

Đề tài: Điều tra tuyển chọn và kỹ thuật thâm canh cây lạc tiên ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

8

Đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân nhanh và kỹ thuật thâm canh giống quýt triển vọng PQ1 tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2008

9

Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao trong hệ thống cây trồng của vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2009

Năm bắt đầu: 2011

 

10

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo các giống đậu đỗ và cây có dầu ngắn ngày (Lạc,đậu tương, đậu xanh, vừng, đậu đen) có năng suất cao, phẩm chất tốt cho vùng sinh thái BTB

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phan Thị Thanh

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 201

11

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng một số biện pháp sinh học nhằm nâng cao mẫu mã quả và giảm số hạt trên quả của giống quýt PQ1 ở BTB

Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Thị Tuyết

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

12

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống ngô  ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp vùng BTB

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Anh

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

13

Đề tài: Nghiên cứu hệ thống cây trồng ở các tiểu vùng sinh thái BTB nhằm né tránh thiên tai , tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Hùng

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

14

Đề tài: Nghiên cứu bệnh vàng lá chết rũ cà phê chè và biện pháp phòng trừ vùng sinh thái Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Lan

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2012

15

Đề tài: Nghiên cứu  khảo nghiệm một số giống cây ăn quả có múi (cam,quýt) tại tỉnh Quảng Trị

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Thị Sâm

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2012

16

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn  giống Bơ cho vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Thị Tuyết

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2012

17

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh lúa năng suất cao ở Bình Trị Thiên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Nhân Ái

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

18

Đề tài:  Nghiên cứu đánh giá nguồn gen mía tại Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Đoàn Xuân Cảnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2012

 

 

19

Đề tài:  Nghiên cứu các giải pháp luân canh cây trồng đạt HQKT cao trên đất cát ven biển

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Duy Trình

Năm bắt đầu: 2011

Năm kết thúc: 2012

 

 

20

Đề tài: Nghiên cứu phát triển hoa cúc và hoa đồng tiền cho vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Hồ Ngọc Giáp

Năm bắt đầu: 2011

Năm kết thúc: 2012

 

21

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng hồng tại huyện A Lưới bằng phương pháp ghép cải tạo

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Văn Cung

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2011

22

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng và dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây bưởi Thanh Trà ở Thừa Thiên Huế.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Dung

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc:2012

23

Đề tài : Ứng dụng tiến bộ KHCN sản xuất hoa cúc giống sạch bệnh chất lượng cao.

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Phạm Văn Chương

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2014

24

Đề tài : Sản xuất rau an toàn cho vùng rau thành phố Vinh

Chủ nhiệm đề tài : ThS. Lê Thị Thanh Thuỷ

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

25

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa cho miền Trung.

Chủ nhiệm đề tài : KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

26

Đề tài : Duy trì, bảo tồn nguồn gen cam Xã Đoài tại bản địa.

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Phạm Văn Chương

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

27

Đề tài : Nghiên cứu chọn giống và biện pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng dừa ở các tỉnh miền Trung.

Chủ nhiệm đề tài : ThS. Lê Thị Thanh Thuỷ

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2016

28

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hơp nhằm phát triển sản xuất Khoai lang đạt năng suất cao chất lượng tốt cho vùng Bắc Trung Bộ                                                   

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hùng Cương

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2010

 

III

Đề tài phối hợp (51)

1

Đề tài : Lâm Nông kết hợp trên đất cát ven biển .

Chủ nhiệm đề tài : PGS. TS Phạm Văn Chương

Đơn vị phối hợp: Viện Nam Trung Bộ

Năm bắt đầu : 2011

Năm kết thúc : 2013

2

Đề tài : Ứng dụng quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp ICM để nâng cao năng suất lạc Xuân.

Đơn vị thực hiện : Bộ môn nghiên cứu Đậu Đỗ.

Năm bắt đầu  : 2012

Năm kết thúc : 2012

3

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc

Chủ nhiệm đề tài : ThS.  Phan Thị Thanh

Đơn vị phối hợp: Trung tâm NC Đậu đỗ

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

4

Đề tài : Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để sản xuất giống chanh leo tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tại Nghệ An.

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2015

5

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống cam, bưởi cho các tỉnh phía Bắc

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Đơn vị phối hợp: Viện NC Rau Quả.

Năm bắt đầu : 2011

Năm kết thúc : 2014

 

6

Đề tài : Thu thập và lưu giữ tập đoàn Quỹ gen cây ăn quả tại Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ quỳ Phủ Quỳ

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Đơn vị phối hợp: Trung tâm  TN TV

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

 

7

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo bộ giống cao su có năng suất 3 - 3.5 tấn/ha/năm

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Đơn vị phối hợp: Viện NCCS

Năm bắt đầu :  2011

Năm kết thúc : 2015

8

Đề tài : Nghiên cứu chọn giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Đơn vị phối hợp: Viện KHKTNLTây Nguyên

Năm bắt đầu :  2011

Năm kết thúc : 2013

9

Đề tài : Nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển sắn bền vững trên đất gò đồi miền Trung và Tây Nguyên

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Đơn vị phối hợp: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

10

Đề tài :  Chương trình Khuyến Nông Trồng cỏ thâm canh 2011 – 2013.

Đơn vị thực hiện : Trung tâm nghiên cứu CAQ & CCN Phủ Quỳ

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2012

11

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống hoa cho miền Trung

Đơn vị thực  hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp:  Viện NC Rau Quả

Năm bắt đầu :  2011

Năm kết thúc : 2012

12

Đề tài : Lựa chọn các giải pháp Kinh tế - Kỹ thuật để phát triển cây cam đáp ứng yêu cầu phát triển  nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

 Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp:  ĐH Nông Lâm Huế

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc: 2013

 

13

Đề tài : Lựa chọn các giải pháp Kinh tế - Kỹ thuật để phát triển cây tiêu đáp ứng yêu cầu pháttriển  nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc trung bộ

Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp: ĐH Nông Lâm Huế.

Năm bắt đầu:  2012

Năm kết thúc : 2013

 

14

Đề tài: Nghiên cứu chọn giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính

Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Tây Nguyên

Năm bắt đầu :  2011

Năm kết thúc : 2015

 

15

Đề tài : Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng hiệu quả sản xuất một số cây trồng nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc ở miền núi A Lưới, tỉnh ThừaThiên Huế

Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp: UBND huyện A Lưới

Năm bắt đầu :  2011

Năm kết thúc : 2013 

 

    16

Đề tài: Thử nghiệm hiệu quả của thuốc Agrifos-400 đối với các bệnh: Loét sọc miệng cạo, xì mủ do nấm Phytophthora gây ra trên cây cao su”ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp: Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư Nam Đông.

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2012

17

Đề tài : Phát triển kinh tế vùng gò đồi thị xã HươngThủy, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020

Đơn vị thực hiện : Trung tâm NC & PTNN Huế

Đơn vị phối hợp: UBND thị xã Hương Thủy

Năm bắt đầu : 2012

Năm kết thúc : 2012

18

Đề tài : Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap.

Đơn vị thực hiên : Trung tâm CGCN & KN

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2012

 

19

Đề tài : Xây dựng tài liệu tấp huấn Khuyến nông chuyên ngành Trồng trọt (Kỹ thuật thâm canh cây lạc, vừng)

Đơn vị thực hiện : Trung tâm CGCN & KN

Năm bắ đầu :   2012

Năm kết thúc : 2012

20

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012

Đơn vị thực hiện : Trung tâm CGCN & KN

Năm bắt đầu :  2012

Năm kết thúc : 2012

21

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương và biện pháp kỹ thuật thâm canh để đạt năng suất cao

Đơn vị phối hợp: TT Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2010

 

22

Đề tài : Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc

Đơn vị phối hợp: TT Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ

Năm bắt đầu: 2011

Năm kết thúc: 2012

 

23

Đề tài: Phát triển giống Lạc, Đậu tương năng suất cao giai đoạn 2007-2010

Đơn vị phối hợp: TT Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2010

 

24

Đề tài: Thực hiện dự án DA15 về Khảo nghiệm,  đánh giá, so sánh, chọn giống, nhân giống tập đoàn một số cây trồng cạn (lạc, vừng, và các cây trồng cạn khác)

Đơn vị phối hợp: Viện Di Truyền Nông nghiệp

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2012

 

25

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Đài Loan trong phát triển cây ăn quả, rau và hoa ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2007

 

26

Đề tài : Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp tăng năng suất khoai lang cho Miền Trung

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2011

 

27

Đề tài: Khuyến nông thành phố Vinh: Hoa Phong Lan, Loa Kèn

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2009

 

    28

Đề tài: Phát triển một số giống cây có củ năng suất cao, phẩm chất tốt ở Việt Nam, giai đoạn 2006 – 2010

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

    29

Đề tài: Khuyến nông quốc gia Rau

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

 

     30

Đề tài: Khuyến nông quốc gia Cam

Chủ nhiệm đề tài: KS. Đoàn Xuân Cảnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

 

    31

Đề tài: Tuyển chọn các giống ngô

Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Nguyễn Đức Anh

Đơn vị phối hợp: Viện nghiên cứu Ngô

Năm bắt đầu: 2006

Năm kết thúc: 2010

 

 

     32

Đề tài : Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển kiến thức bản địa và xây dựng mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, bảo quản, chế biến phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững vùng cao

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Phạm Hùng Cương

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2010

 

     33

Đề tài: Nghiên cứu chọn giống và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm sản xuất cà phê bền vững , chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (2007-2010).

Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Thị Tuyết

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2010

 

    34

Đề tài: Khảo nghiệm một số giống sắn tại vùng Bắc Trung Bộ (2010-2011).

Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Thị Tuyết

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2011

 

 

    35

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tính thích ứng và khả năng phát triển của một số cây trồng mới nhập nội

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phan Văn Cường

Năm bắt đầu: 2007

Năm kết thúc: 2007

 

    36

Đề tài: Khảo nghiệm thâm canh cam theo hướng GAP

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2008

 

 

    37

Đề tài: Thâm canh giống lạc mới bằng biện pháp che phủ nilon

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2008

 

 

     38

Đề tài: Sản xuất cà chua an toàn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2008

 

 

 

   39

Đề tài: Nhân giống lạc mới

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2009

 

    40

Đề tài: Thâm canh giống lạc mới bằng BP che phủ nilon

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2008

 

    41

Đề tài: Thâm canh dứa Cayen

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2009

 

    42

Đề tài: Sản xuất lúa chất lượng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2009

 

    43

Đề tài: Đào tạo tập huấn Khuyến nông

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Hiếu

Năm bắt đầu: 2009

Năm kết thúc: 2009

 

    44

Đề tài: Sản xuất lúa chất lượng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

 

    45

Đề tài: Sản xuất cà chua an toàn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

    46

Đề tài: Trồng thâm canh dứa Cayen

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

    47

Đề tài: Thâm canh cam quýt theo VietGAp

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

    48

Đề tài: Đào tạo tập huấn cây lúa, cây dưa hấu

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Vĩnh

Năm bắt đầu: 2010

Năm kết thúc: 2010

 

    49

Đề tài: Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thanh Hải

Năm bắt đầu: 2011

Năm kết thúc: 2011

 

 

    50

Đề tài: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen một số giống bưởi đặc sản Thanh Trà, Phúc Trạch tại hai tĩnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu                                  

Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Đình Ca

Năm bắt đầu: 2005

Năm kết thúc: 2009

 

    51

Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu vùng Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Nghiêm

Năm bắt đầu: 2008

Năm kết thúc: 2010

 

 


Các tin Khoa học nông nghiệp khác:

 

Nghệ An: Sớm áp dụng quy trình trồng cam sạch bệnh (19/9/2018)
Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh cho vùng Bắc Trung Bộ (17/4/2018)
Kỹ thuật nhân giống nhanh tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng (10/1/2018)
Sự biến đổi di truyền hỗ trợ sự sống của thực vật trong hạn hán (8/1/2018)
GIỐNG LẠC L20 (20/12/2017)
QUY TRÌNH SẢN XUẤT LẠC XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT CAO 5,0 TẤN/HA (20/12/2017)
GIỐNG LÚA BoT1 (19/9/2017)
GIỐNG QUÝT PQ1 (11/10/2016)
Cây bí đỏ 'nhạy cảm' với trung vi lượng (11/10/2016)
Kỹ thuật trồng ngô đông không làm đất (20/9/2016)
Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 35
Tất cả: 1399582
 
Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.514625 - Fax: 0383.851981 - Email: asincv@vnn.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Tel: 0915050067 - Email: info@sarahitech.net