Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Bản in Lần xem : 350

Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022
Tin đăng ngày: 17/12/2022

Chiều ngày 16/12/2022, Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Bá Long – UVBTV, Phó Bí thư, đ/c Lê Thị Kim Oanh – UVBTV, Trưởng BTG và đ/c Nguyễn Quốc Đạt – UVBCH, Phó trưởng BTG Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An.

 

            Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Viện do đồng chí Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng uỷ trình bày. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2022 là một năm khá khó khăn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ. Nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành cùng sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ đảng viên nên Viện  đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

 

            Năm 2022, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị một cách khẩn trương, kịp thời, sát với tình hình cụ thể của đơn vị và  đã bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Viện đang tiếp tục thực hiện 4 đề tài/dự án cấp Nhà nước, 4 đề tài/dự án cấp Bộ, 8 đề tài/dự án cấp tỉnh và phối hợp; triển khai mới 2 đề tài/dự án cấp Bộ; đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 01 đề tài Hợp tác Quốc tế, 01 dự án cấp bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính 2022 gắn với Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh một cách quyết liệt, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính không cần thiết trong quản lý, điều hành, trong thanh quyết toán và giải ngân; công tác dân vận chính quyền và triển khai Nghị quyết 02 NQ/ĐUK được Đảng uỷ Viện chú trọng thực hiện. Viện cũng đã áp dụng và tham gia nghiên cứu trên môi trường chuyển đổi số trong nông nghiệp một cách tích cực và hiệu quả. Năm 2022, đơn vị không xẩy ra mất mát tài sản, an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của cơ quan, đơn vị được đảm bảo; không có cán bộ, viên chức vi phạm tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị. Đảng uỷ Viện thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ được quan tâm thường xuyên. Đảng uỷ Viện đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công các đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng và tăng cường. Đặc biệt, trong năm 2022, Đảng uỷ Viện đã xây dựng kế hoạch 205-KH/ĐU ngày   26/01/2022  về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nội dung này đã được Đảng uỷ Viện cụ thể hoá thành Kế hoạch số 252 ngày 30/8/2022 về việc tổ chức cuộc thi viết “Mỗi chi bộ tốt, đảng viên tốt là nơi để chúng ta tự soi mình”. Cuộc thi đã phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của tập thể, cá nhân, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong công tác và học tập tại đơn vị.

 

           Hội nghị đã được nghe các phát biểu tham luận của đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết, nghiêm túc và thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đồng thời đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023.

 

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  đồng chí Chu Bá Long -  Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng uỷ Viện cần rà soát lại và hiện thực hoá các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, cần chú trọng công tác nghiên cứu và chuyển giao các TBKT tạo thương hiệu của đơn vị. Từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

           Nhân dịp này, Đảng uỷ Viện đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng các giải cho các tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi viết “Mỗi chi bộ tốt, đảng viên tốt là nơi để chúng ta tự soi mình”.

 

           Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy và các chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tập trung bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 2023; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Bắc Trung bộ xây dựng các chương trình, đề án, và thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2020- 2025 trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, có bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, trình độ chính trị, chuyên môn; Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập  nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị  trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng thành công và phát triển các mô hình về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và “Dân vận khéo”… Thực hiện nghiêm túc việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên; Nâng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát. Với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, cố gắng của đội ngũ cán bộ cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ sẽ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

ảnh 1: Toàn cảnh hội nghị

ảnh 2: Toàn cảnh hội nghị

ảnh 3: Năm đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

ảnh 4: Chi bộ Khoa học I nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin Tin tức - Sự kiện khác:

 

ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 (22/3/2023)
TIẾN SĨ 8X VÀ GIẤC MƠ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT (20/3/2023)
Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn (16/3/2023)
Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức dã ngoại kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/1910 – 8/3/2023 (9/3/2023)
Chi Đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 (4/3/2023)
Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2023 (20/2/2023)
Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt-Trung trong bối cảnh mới (16/2/2023)
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ: Chung tay xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững (16/2/2023)
Đưa Việt Nam có trình độ công nghệ sinh học ngang các nước tiên tiến (16/2/2023)
Các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp cần có sự ưu tiên, tránh dàn trải (16/2/2023)
Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 223
Tất cả: 2945438
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com