Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
ĐẢNG ỦY-CÔNG ĐOÀN
Bản in Lần xem : 1081

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin đăng ngày: 20/5/2020

   Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ tốt chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

   Sáng 20/5, Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 bna_dang_bo_vien_khoa_hoc_ky_thuat_nong_nghiep_bac_trung_bo_img_55373957625_2052020.jpg

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đại hội đề ra

   Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ hiện có 69 đảng viên trên tổng số 118 cán bộ, đảng viên và người lao động; đang sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc trong đó có 66 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị.

   Báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội đề ra, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các đề tài dự án, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực khai thác các đề tài dự án, tạo thêm việc làm cho cán bộ, đảng viên; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhiều cán bộ, đảng viên đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

bna_dang_bo_vien_khoa_hoc_ky_thuat_nong_nghiep_bac_trung_bo_img_55456764162_2052020.jpg

 Đồng chí Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ đọc diễn văn khai mạc.

    Xây dựng kế hoạch khoa học, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho vùng Bắc Trung Bộ sát với nhu cầu thực tiễn sản xuất. Thẩm định thuyết minh đề tài dự án kịp thời để triển khai các nghiên cứu đảm bảo tiến độ, đưa ra thực tiễn sản xuất nhiều tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả cho bà con nông dân.

   Trong nhiệm kỳ, Viện đã thực hiện được các đề tài, dự án với tổng kinh phí: 93,64 tỷ đồng; đã tạo ra được 3 tiến bộ kỹ thuật mới; chọn tạo được 4 giống mới; cung cấp ra thị trường trên 500 tấn giống cây trồng các loại và 40 vạn cây giống các loại; đào tạo và tập huấn tiến bộ kỹ thuật cho trên 3.000 lượt nông dân, các kết quả đó đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ.

   Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trên cả 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, tạo ra được nhiều mô hình được các địa phương đánh giá cao. Trong các năm từ 2015 đến 2019, đều hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

   Đảng ủy Viện đã tổ chức cho toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên của Viện học tập nghiên cứu các nghị quyết; quán triệt sâu sắc yêu cầu của công tác đổi mới từ tư duy đến hành động, xây dựng phong cách làm việc mới, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn được Viện quan tâm và chỉ đạo.

   Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên và người lao động luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, Viện đã cử đi đào tạo 5 nghiên cứu sinh, trong đó 01 cán bộ hoàn thành chương trình tiến sĩ; 17 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ. Hiện nay, có 5 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 10 đồng chí được cử tham gia học trung cấp lý luận chính trị…

   Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn quan tâm và cụ thể hóa các Chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của các cấp, kịp thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chế độ, nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. Việc rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Chế độ sinh hoạt của cấp ủy, các chi bộ được nâng lên một cách rõ rệt cả về nội dung, nề nếp chế độ sinh hoạt và cả về chất lượng sinh hoạt; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt trung bình các năm đạt trên 95%; đảng viên tham gia ý kiến từ dưới 30% đã tăng lên trung bình 40 - 50%; chế độ sinh hoạt định kỳ hàng năm đều đạt trên 95%.

   Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên được cấp ủy đảng quan tâm, thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng tổ chức Đảng.

Tập trung cải cách hành chính, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả

  Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tập trung lãnh đạo, tăng cường phối hợp với lãnh đạo các tỉnh trong vùng.

bna_image_6889730_2052020.jpg

 Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

  Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ tốt chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với các khâu đột phá: Tập trung cải cách hành chính, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn xây dựng đơn vị tự chủ tự chịu trách nhiệm có hiệu quả.

Hàng năm chú trọng Kế hoạch nêu gương của cán bộ, đảng viên và tổng kết đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm cho các năm tiếp theo. Chỉ đạo tốt thực hiện nghiêm Nghị định 19 của Chính phủ về tinh gọn biên chế, bộ máy. Khai thác tốt các nhiệm vụ, tăng nguồn thu từ các sản phẩm khoa học công nghệ, đảm bảo việc làm cho viên chức và người lao động trong tình hình mới.

bna_dang_bo_vien_khoa_hoc_ky_thuat_nong_nghiep_bac_trung_bo_img_55852580512_2052020.jpg

 Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với chất lượng của cán bộ, công chức. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ tốt chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

   Tiếp tục thực hiện đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, quan tâm công tác bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với đặc thù đơn vị sự nghiệp từng bước tiến tới tự chủ. Quan tâm lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá: trong đó, quan tâm tạo bước chuyển biến mạnh về kỹ thuật, nghiên cứu các giống mới có lợi thế cạnh tranh, mang tính hàng hóa cao, có sức cạnh tranh trên thị trường.

   Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xác định trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn, cán bộ, đảng viên xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

bna_dang_bo_vien_khoa_hoc_ky_thuat_nong_nghiep_bac_trung_bo_dsc_34472648201_2052020.jpg

 Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XX, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Linh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bna_dang_bo_vien_khoa_hoc_ky_thuat_nong_nghiep_bac_trung_bo_img_46013008744_2052020.jpg

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 Nghiên cứu khoa học, tạo ra được 4-5 tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện sinh thái vùng

 Đề xuất được 5 - 6 nhiệm vụ mới.

 Cung cấp cho vùng từ 500 - 1.000 tấn giống các loại có chất lượng, năng suất cao; 30 - 40 vạn cây giống các loại có chất lượng.

 Đào tạo, tập huấn tiến bộ kỹ thuật mới, tiên tiến cho khoảng 1.500 - 2.000 hộ nông dân.

 Trong cả nhiệm kỳ đào tạo xong 3 - 4 tiến sĩ; cử 1 - 2 cán bộ tham gia đào tạo nghiên cứu sinh; 5 - 6 thạc sĩ.

 Phấn đấu hàng năm Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguồn: baonghean


Các tin Đảng ủy-Công đoàn khác:

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 (13/7/2020)
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/5/2020)
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 - HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ‘‘ÁO DÀI – DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM (8/3/2020)
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (31/1/2020)
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ : “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” (09/1/2020)
HỘI THI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” (21/8/2019)
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 CỦA ĐẢNG. (5/7/2019)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (25/6/2019)
TỌA ĐÀM NỮ TRÍ THỨC VỚI KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 4.0 (14/6/2019)
LAO ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” (09/3/2019)
Giới thiệu chung
Vùng Bắc Trung bộ bao gồm 6 tĩnh: Thanh hóa, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đây là một trong 7 vùng kinh tế của đất nước có địa hình, khí hậu, đất đai phong phú gồm các tiểu vùng sinh thái khác nhau thích hợp cho sự phát triển nhiều loại cây trồng và vật nuôi.
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 4
Tất cả: 1922753
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com