Tìm kiếm nhanh
 
Thông tin thời tiết
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 CỦA ĐẢNG.
ĐẢNG ỦY-CÔNG ĐOÀN
Bản in Lần xem : 2142

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 CỦA ĐẢNG.
Tin đăng ngày: 5/7/2019

     Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nghệ An về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chiều ngày 05 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 20/10/2018, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị và Thông báo kết quả của Kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa XIV”.

     Về quán triệt và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đồng chí Phạm Văn Linh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ cùng toàn thể các cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện.

 IMG-6928.JPG

Đồng chí Phạm Văn Linh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đã đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới.  Mặc dù thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển và bền vững hơn; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; giao dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường ngày càng được coi trọng và có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đối ngoại đạt được nhiều thành tựu nổi bật;…

IMG-6940.JPGĐồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An

truyền đạt các nội dung Hội nghị TW10 và B/c nhanh kết quả kỳ hợp lần thứ 7, QH khóa XIV

     Bên cạnh đó, toàn thể Hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy của Đảng về quan hệ đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... 

     Cuối cùng, Hội nghị cũng đã nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp, ngoài Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, 6 dự án Luật khác được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp lần này gồm: Luật Giáo dục được sửa đổi, Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật Kiến trúc và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Hai Nghị quyết cũng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm: Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã điều chỉnh 8 dự án của Chương trình năm 2019 và quyết định 18 dự án của Chương trình năm 2020.

IMG-6941.JPGToàn cảnh Hội nghị

     Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Viện nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  


Các tin Đảng ủy-Công đoàn khác:

 

Đại hội công đoàn cơ sở Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (16/5/2023)
Đảng bộ Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 (5/1/2022)
Đảng bộ Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức sinh hoạt mẫu theo Quy định 08-QĐ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của tỉnh ủy Nghệ An (8/10/2021)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 (13/7/2020)
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/5/2020)
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 - HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ‘‘ÁO DÀI – DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM (8/3/2020)
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (31/1/2020)
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ : “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” (09/1/2020)
HỘI THI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” (21/8/2019)
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 CỦA ĐẢNG. (5/7/2019)
Giới thiệu chung
Liên kết nhanh
Bộ đếm truy cập
Hôm nay: 1301
Tất cả: 3473425
 
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 586 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 02383 514625 - Email: asincv@gmail.com